Varmepumpedagen 2018

Klik på billederne herunder for at læse eller downloade hver enkelt af præsentationerne fra Varmepumpedagen 2018

sample image

Velkomst
Torben Andersen, Nilan - formand for VPF

sample image

Grøn omstilling: Hvor bliver varmepumperne af?
Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet

sample image

EHPA Heat Pump City Award 2018: Resillience House
Nicolai Kipp, projektchef Best Green

Vi har brug for flere varmepumper i dansk energipolitik
Lars Chr. Lilleholt, Energi-, Forsynings- og Klimaminister

sample image

Vi har brug for flere varmepumper i dansk energipolitik
Dorte Nøhr Andersen, afdelingschef, Energi-, Forsynings- og Klimamnisteriet

sample image

Decarb Cities - gør byerne fossilfrie
Martin Forsén, formand, EHPA - European Heat Pump Association

sample image

Heat Roadmap Europe 2050
Brian Vad Mathiasen, professor, Aalborg Universitet

sample image

Skyd genvej til energikravene i BR18 - energibesparelser i bygninger (1. del)
Vagn Holk, leder af videncenter for Energibesparelser i Bygninger

sample image

Skyd genvej til energikravene i BR18 - energibesparelser i bygninger (2. del)
Niels Bruus Varming, Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen

sample image

Energiaftalens betydning for elektrificeringen af Danmark og udbredelse af varmepumper
Torsten Hasforth, seniorøkonom, Dansk Energi

sample image

Forbrugernes tillid til varmepumpens energieffektivitet og kvalitet (1. del)
Claus Schøn Poulsen, centerchef Teknologisk Institut

sample image

Forbrugernes tillid til varmepumpens energieffektivitet og kvalitet (2. del)
Søren Rise, TEKNIQ

sample image

Indsatsen til fremme af varmepumper til individuel forsyning
Renato Ezban, chefkonsulent, Energistyrelsen

sample image

Udnyttelse af varmen fra store varmepumper med varmekilder
Kim Behnke, vicedirektør, Dansk Fjenvarme

sample image

Case: Gudenådalens Energiselskab
Mogens Dam, teknisk chef, Gudenådalens Energiselskab

sample image

Erfaringer med industrielle varmepumper
Introduktion
Alexander Cohr Pachai, Johnson Controls

sample image

Case: Skjern Papirfabrik A/S
Søren Skærbæk, energy- and environmental manager, Skjern Papirfabrik

sample image

Case: Siemens A/S
Knud Brandelev, salgschef, Siemens A/S

sample image

Udfordringerne med kølemidler i varmepumper
Del 1: Mikkel Aamann Sørensen, Miljø- og Fødevareministeriet
Del 2: Alexander Cohr Pachai, Johnson Controls
Del 3: Brian Nielsen, Robert Bosh A/S

sample image

Afslutning
Torben Andersen, Nilan, formand for VPF

 

20. september 2018

Varmepumpedagen 2018

- et fossilfrit Danmark

 

Varmepumper skal sikre, at danske boliger og arbejdspladser holdes både varme og kølige i Danmarks fossilfrie fremtid

 

Fra smukke ord og hensigtserklæringer til reel grøn omstilling – varmepumper er vejen
Det er nu 8 år siden Klimakommissionen offentliggjorde deres vision for Danmarks fremtid uden olie, kul og gas. Konklusionen var klar: grøn el fra vindkraft skal være omdrejningspunktet for energisystemet og højeffektive varmepumper skal sammen med fjernvarme være hovedkilderne til varmeforsyningen.
Finanskrise og et forældet afgiftssystem har imidlertid i de efterfølgende år udgjort en barriere og har forsinket den nødvendige omstillingsproces.

Det var derfor også med stor tilfredshed at Torben Andersen, direktør Nilan A/S og formand for Varmepumpefabrikantforeningen på Varmepumpedagen 20. september 2018 i Eigtveds Pakhus i København kunne konstatere, ”at der med den nyligt indgåede brede Energiaftale og med aftalen om en lavere elvarmeafgift nu er belæg for at tro, at der er skabt et virkeligt incitament til at fremme investeringer i såvel store varmepumper på de decentrale varmeværker som individuelle varmepumper samt i store industrielle varmepumper”.

”Varmepumperne er afgørende for at få den grønne strøm ind i fremtidens energisystem. Derfor er jeg glad for, at vi med energiaftalen rykker varmepumperne helt frem i frontlinjen af den grønne omstilling. Med dette føres visionerne ud i livet, og jeg ser frem til branchens aktive medspil,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Miljøvenlighed og forsyningssikkerhed går hånd i hånd
”Et fossilfrit Danmark” var overskriften for varmepumpeindustriens temadag, hvor over 100 af branchens aktører mødtes for at fokusere på vejen fra de smukke ord og hensigtserklæringer til reel grøn omstilling, hvor varmepumpeteknologien bliver den vedvarende energi- og varmekilde, som sikrer miljøvenlig og CO2 neutral opvarmning og køling. Samtidig skal varmepumper medvirke til at sikre dansk forsyningssikkerhed i en ustabil verden.

En gennemprøvet og moden teknologi
Varmepumpeteknologien er i dag en gennemprøvet og moden teknologi, der er klar til at påtage sig en hovedrolle i fremtidens danske energiforsyning. På lige markedsvilkår har eksperter gang på gang påpeget, at varmepumper er såvel samfundsøkonomisk som privatøkonomisk yderst rentable. Det gælder de individuelle varmepumper til erstatning for olie-, gas- og pillefyr, og det gælder de store varmepumper i fjernvarmen og i industrien.

Kvalitetssikring, energieffektivitet og forbrugertryghed fortsat i fokus
Den danske varmepumpeindustri fortsætter samtidig sit fokus på kvalitet og energieffektivitet. Energistyrelsens ”varmepumpeliste” hjælper forbrugerne med at finde de bedste varmepumper på det danske marked. Alle varmepumper på listen overholder alle lovkrav og er testet af et uafhængigt testlaboratorium.

Samlet betyder det også, at investeringen i en varmepumpe nu tjener sig hjem på kortere tid end nogensinde før. Derfor tør flere og flere forbrugere satse på varmepumper.

Der er pt. installeret varmepumper i omkring 50.000 danske hjem – men antallet af anlæg i eksempelvis Sverige – ti gange så mange som herhjemme – fortæller os, at den aktuelle begyndende varmepumpeopblomstring kun er begyndelsen. Potentialet er meget stort. Det gælder også for anvendelsen af store eldrevne varmepumper i fjernvarmen og i industrien. 

For eventuelle spørgsmål og uddybende kommentarer kontakt:
Sekretariatschef Lars Abel
Varmepumpefabrikanterne
Mobil: 4030 3075
lars.abel@varmepumpefabrikanterne.dk

Arrangører


Varmepumpedagen 2018 blev arrangeret af Varmepumpefabrikantforeningen i samarbejde med:

  • Teknologisk Institut (TI)
  • Varmepumpeordningen (VPO)
  • Autoriserede Køle- og Varmepumpefirmaers Brancheforening (AKB)
  • TEKNIQ Installatørbranchen
  • Dansk Energi (DE)
  • Energistyrelsen (ENS)

VPF

Varmepumpefabrikanterne - VPF - samler branchens producenter og leverandører af kvalitetsvarmepumper.

Foreningen arbejder målrettet på, at varmepumper skal opnå en central placering i fremtidens danske fossilfrie energipolitik. Det gælder individuelle varmepumper, varmepumper i industrien og varmepumper i fjernvarmesektoren. Samtidig har foreningen særlig fokus på kvalitet og energieffektivitet.

© Copyright Europa-Konsulenterne 2018