Program

Varmepumpedagen 2018

- et fossilfrit Danmark

 

Download program som pdf

Torsdag 20. september 2018
kl. 08.30. - 16.00
Eigtveds Pakhus
, Asiatisk Plads 2G, Sal 3, 1448 København K.

 

Kl. 08.30 Registrering og morgenbuffet med kaffe,the, vand og croissanter
Kl. 09.15 Velkomst – varmepumper forrest i den grønne omstilling
v/ Torben Andersen, Nilan A/S, formand, Varmepumpefabrikanterne
Kl. 09.30 Grøn omstilling: Hvor bliver varmepumperne af?
v/ Peter Birch Sørensen, formand, Klimarådet
v/ Christian Ibsen, CONCITO, direktør, Danmarks grønne tænketank
Kl. 10.15 EHPA Heat Pump City Award 2018 Decarb Building Category: "Resilience House" – demonstrations-, innovations- og uddannelsescenter Dandy Business Park, Vejle
v/ Nicolai Kipp, projektchef Best Green
Kl. 10.30 Vi har brug for flere varmepumper i dansk energipolitik
v/ Lars Chr. Lilleholt, Energi-, Forsynings- og Klimaminister, MF
Kl. 10.45 Decarb Cities – gør byerne fossilfrie
v/ Martin Forsén, formand, EHPA – European Heat Pump Association
Kl. 11.15 Heat Roadmap Europe 2050
v/ Brian Vad Mathiasen, professor, Aalborg Universitet, projektleder Heat Roadmap Europe.
Kl. 11.45 Skyd genvej til energikravene i BR18 – energibesparelser i bygninger
v/ Vagn Holk, leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
v/ Niels Bruus Varming, Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen
Kl. 12.00 Frokost - networking, sandwiches, øl og vand
Kl. 12.45 Energiaftalens betydning for elektrificeringen af Danmark og udbredelse af varmepumper
v/ Torsten Hasforth, seniorøkonom, analyseenheden, Dansk Energi.
Kl. 13.00 Forbrugernes tillid til varmepumpens energieffektivitet og kvalitet
v/ Claus Schøn Poulsen, centerchef, Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik
v/ Simon O. Rasmussen, underdirektør, TEKNIQ, formand Hovedudvalget VE-Godkendelsesordningen
Kl. 13.30 Indsatsen til fremme af varmepumper til individuel forsyning
v/ Renato Ezban, chefkonsulent, Energistyrelsen
Kl. 13.45 Udnyttelse af varmen fra store varmepumper med varmekilder
v/ Kim Behnke, vicedirektør, Dansk Fjernvarme
Case: Gudenådalens Energiselskab
v/ Mogens Dam, teknisk chef, Gudenådalens Energiselskab
Kl. 14.15 Pause – networking - kaffe, the, kage, frugt
Kl. 14.45 Erfaringer med industrielle varmepumper
Introduktion: Alexander Cohr Pachai, medlem af ICHP – Industrial & Commercial Heat Pump Working Group, EHPA – European Heat Pump Association
Case: Skjern Papirfabrik A/S
v/ Søren Skærbæk, energy- and environmental manager, Skjern Papirfabrik A/S
Case: Simens A/S
v/ Knud Brandelev, salgschef, Siemens A/S
Kl. 15.30 Udfordringerne med kølemidler i varmepumper
v/ Mikkel Aamann Sørensen, AC-tekniker kemikalier, Miljø- og Fødevareministeriet
v/ Alexander Cohr Pachai, technology manager, Johnson Controls ApS.
v/ Brian Nielsen, sales product management, Robert Bosch A/S
Kl. 15.55 Afslutning
v/ Torben Andersen, formand, Varmepumpfabrikanterne.

 

Ordstyrer og moderator: Lars Abel, Sekretariatschef, Varmepumpefabrikanterne.